Projektering

Vid konstruktionsmötet går vi tillsammans med kunden igenom de förutsättningar
och krav som gäller för produktionen.

MoldFlow

En mould-flow-analys visar att verktyget fungerar som förväntat när det gäller bl.a. flöde, tryck och avkylning.

Justering av form

I vår egen verkstad kan vi snabbt justera formverktyget när behov uppstår.

I formsprutan

Roboten tar ut en formsprutad bygghjälm. Hondelen av verktyget är polerad för att ge hjälmen en blank yta.

 

Mätning

Noggrann mätnng under arbetets gång ger
en slutprodukt med hög precision

 

Montering

Monteringen blir i sig själv en extra kontroll av slutprodukten. Vissa detaljer monteras före formsprutningen, andra som t.ex.  elektronik monteras i den färdiga detaljen.

start
 

Formsprutat gods – ifrån idé till slutprodukt

Vår kunskap och erfarenhet står till ditt förfogande från den allra första idén till dess att 10 000-tals produkter formsprutas i våra produktionslokaler. För att kunna hjälpa våra kunder att undvika produktionstekniska och ekonomiska fällor är vi gärna med så tidigt som möjligt i projektet.

Design och konstruktion

Alla produkter tillverkas för ett syfte: de ska klara en viss funktion, vara lättanvända och gärna se tilltalande ut. Dessutom ska de kunna tillverkas på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Vid konstruktion och design måste man ta hänsyn till alla dessa faktorer.

Konstruktion sker ofta i samarbete med kundens egna konstruktörer och designers. Vi kan ge värdefulla råd om materialval och om hur produktionstekniska detaljer kan på verka utformningen av produkten.

Om du inte har möjlighet att själv ta fram konstruktionsritningar så kan vi hjälpa till att göra detaljritningar i 2D och 3D.

Prototyp

För att få en bättre bild av slutprodukten kan en SLA- eller SLS-modell tillverkas i rätt material. Detta görs innan verktyget tillverkas. En modell kan också underlätta tillverkning av detaljer som ska anslutas eller monteras ihop med produkten. Modellerna ligger så när slutprodukten i utseende att de även kan användas i marknadsföringen som ibland måste ligga steget för produktionen.

Verktygsproduktion

När ritningarna på verktyget är klara tillverkas verktygen i Kina. Tio år med samma leverantör har lett till ett effektivt samarbete som ger våra kunder goda ekonomiska fördelar trots avståndet.

När verktyget kommer till Kungälv kontrollerar vi att det fungerar som planerat i våra formsprutningsmaskiner. Vid behov gör vi en mold-flow-analys för att kontrollera att verktyg och form fylls på rätt sätt, att plast och form håller rätt temperatur och att tryck och kyltid är optimala.

Utfallsprov

Nästa steg är att göra ett utfallsprov. Resultatet kontrolleras med avancerad mätutrustning och ett uppmätningsprotokoll skrivs ut för genomgång. Visar det sig att vi behöver justera formverktyget görs det på plats i Kungälv i vår egen verkstad. Det innebär att vi snabbt kan vara igång i produktion.

Produktion

I vår plastavdelning finns idag 17 formsprutmaskiner med låstryck mellan 40 upp till 275 ton. Vissa maskiner kan arbeta obemannat dygnet runt.

Efterbehandling

För att våra kunder ska slippa mellanhänder kan vi ta hand om montering och paketering av slutprodukten. Där behov finns kan vi även utföra funkitonstest av produkten innan leverans.

Exempel på efterbehandling är ultaljudssvetsning, montering av elektronik, tampongtryckning av text och loggor eller foliering.

Avdelningar

Verktygsavdelning tar emot förfrågningar, tar fram prototyper och färdiga verktyg för formsprutning.

Verkstaden i Kungälv tar hand om justering och reparation av våra formverktyg. Det betyder att vi snabbt kan modifiera eller reparera formen utan onödiga produktionsstopp.

Plastavdelning med 17  formsprutningsmaskiner med låstryck på 40 – 275 ton.

Monteringsavdelning för montering, paketering och leverans av en komplett slutprodukt.

Verktygsteknik AB | Box 528 | 442 15 Kungälv | T. 0303-185 30

© 2012 Verktygsteknik. Design by iByrån. Running with Uforia CMS. Logga in